യൂട്യൂബിന് ഇനി പുതിയ സിഇഒ. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി യൂട്യൂബിന്റെ സിഇഒ ആയി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച സൂസൻ വോജിക്കിക്ക് പകരമായി സ്ഥാനമേൽക്കുക ഇന്ത്യൻ-അമേരിക്കക്കാരനായ നീൽ മോഹൻ. കുടുംബം, ആരോഗ്യം, വ്യക്തിപരമായ പദ്ധതികൾ എന്നിവ പരാമർശിച്ചാണ് 54 കാരിയായ സൂസൻ വോജിക്കി യുടൂബിന്റെ തലപ്പത്ത് നിന്നും രാജിവെച്ചത്. ഗൂഗിളിൽ പരസ്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച വോജിക്കി 2014-ലാണ് യൂട്യൂബിന്റെ സിഇഒ ആയി ചുമതലയേറ്റത്. യൂട്യൂബിന്റെ പുതിയ സിഇഒ നീൽ മോഹൻ മുമ്പ് യൂട്യൂബിന്റെ ചീഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫീസറായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008-ൽ നീൽ മോഹൻ യൂട്യൂബിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഗൂഗിളിൽ ചേർന്നു. ഏകദേശം 15 വർഷമായി, നീൽ മോഹനും വോജിക്കിയും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2007-ൽ ഗൂഗിളിൽ ചേർന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഡിസ്‌പ്ലേ ആൻഡ് വീഡിയോ ആഡ്‌സിന്റെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റായി ഉയർന്നു. 2015ൽ യൂട്യൂബിന്റെ ചീഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫീസറായി നിയമിതനായി. യൂട്യൂബ് ഷോർട്ട്‌സ്, മ്യൂസിക്, സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഓഫറുകൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു.