യുപി ബേർഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ 2023 ഫെബ്രുവരി 1 മുതൽ 3 വരെ വിജയ് സാഗർ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നടക്കും. ബുന്ദേൽഖണ്ഡ് മേഖലയിലെ മഹോബ ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിജയ് സാഗർ പക്ഷി സങ്കേതം നിരവധി താമസക്കാരും ദേശാടന പക്ഷികളും വസിക്കുന്നു. നിലവിൽ, ഈ പ്രദേശത്ത് ശീതകാല ദേശാടന പക്ഷികൾ ധാരാളം കാണും.ഉത്തർപ്രദേശിലെ വനം, ഇക്കോ ടൂറിസം വകുപ്പുകൾ സംയുക്തമായാണ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രകൃതി സംരക്ഷകർ, വന്യജീവി, ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രേമികൾക്ക്, ഈ ഉത്സവം അവർ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവയാണ്.ഈ വർഷത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽ ‘പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഇക്കോടൂറിസം’ എന്ന വിഷയത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ളതാണ്, കൂടാതെ നിരവധി വിദഗ്ധർ ചർച്ചകൾ, പാനൽ സെഷനുകൾ, ഫോട്ടോ പ്രദർശനങ്ങൾ, പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ, കൂടാതെ എല്ലാറ്റിലും മികച്ചത് – ഫീൽഡ് എക്‌സ്‌കർഷനുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. വിദഗ്‌ധർക്കൊപ്പം പക്ഷികളിക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായ വിനോദവും ആവേശവുമുണ്ട്.ഉത്തർപ്രദേശിലെ അത്ഭുതകരമായ പക്ഷിമൃഗാദികളിലേക്ക് പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതിനാണ് വാർഷിക പക്ഷി ഉത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.