അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ (എഇ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ചോദ്യപേപ്പറിനു പുറമേ, മുഖ്യപ്രതി പുളിഡിണ്ടി പ്രവീൺ കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തസ്തികകളിലേക്കുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ചോദ്യപേപ്പറും പ്രതി കൈവശം വച്ചിരുന്നതായി ഹൈദ്രബാദ് സിറ്റി പോലീസ് കണ്ടെത്തി.

എന്നിരുന്നാലും, എഇ പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യപേപ്പർ ചോർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിലും മറ്റ് പേപ്പറുകൾ ചോർത്താനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇയാളുടെ അറസ്റ്റോടെ പരാജയപ്പെട്ടതായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

ഇയാളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത പെൻഡ്രൈവാണ് വഴിത്തിരിവായത്. കണ്ടെത്തലുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് അന്വേഷണം നിരീക്ഷിക്കുന്ന മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

പ്രവീൺ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ സെക്ഷനിലെ കംപ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രവേശിച്ചതായും യോഗ്യതാരേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കണ്ടെത്തി. ഭാഗ്യത്തിന്, ലാൻ സംവിധാനം വഴി ആക്സസ് ചെയ്ത കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ‘ചോദ്യക്കടലാസ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ കണ്ടെത്തി, ആ ഫോൾഡർ പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റി.

എ.ഇക്കുള്ള ചോദ്യപേപ്പർ അദ്ദേഹം വിജയകരമായി വിറ്റു. അതിന്റെ വിജയത്തിൽ ആവേശഭരിതനായ അദ്ദേഹം, സാധ്യതയുള്ള വാങ്ങുന്നവരെ തിരയാൻ തുടങ്ങി, അത് മൂടിപ്പുതച്ചു, വിഷയം വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചു.