നിലവിൽ വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകുന്ന ധൂമകേതു c/2022 E3 (ZTF) എന്ന ഔദ്യോഗികമായ പച്ച വാൽനക്ഷത്രം ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു വാൽനക്ഷത്രം, ധൂമകേതു 96P മച്ചോൾസ് നിയുക്ത സൗരയൂഥം സന്ദർശിക്കുന്നു. നാസയുടെ സോളാർ ആൻഡ് ഹീലിയോസ്ഫെറിക് ഒബ്സർവേറ്ററി (SOHO) ബഹിരാകാശ പേടകത്തിലെ ലാർജ് ആംഗിൾ ആൻഡ് സ്പെക്ട്രോമെട്രിക് കൊറോണഗ്രാഫ് (ലാസ്കോ) ഉപകരണം 2023 ജനുവരി 31 ന് ധൂമകേതു 96P മച്ചോൾസിന്റെ ഒരു ചിത്രം പകർത്തി. ധൂമകേതു 96P Machholz-ന്റെ അതേ സമയത്താണ് ഇത് നടന്നത്.

ധൂമകേതു 96P മച്ചോൾസിന് 5.29 വർഷത്തെ ചെറിയ പരിക്രമണ കാലയളവ് ഉണ്ട്, ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോയി, വ്യാഴം സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിൽ എത്തുന്നു. ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് 1986-ലാണ്. ധൂമകേതു സി/2022 E3 (ZTF) 2022-ൽ സ്വിക്കി ട്രാൻസിയന്റ് ഫെസിലിറ്റി കണ്ടെത്തി, അവിടെ സൂപ്പർനോവകളും ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും മാറുന്ന സ്ഥാനങ്ങളോ പ്രകാശമോ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കായി രാത്രി ആകാശം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഓരോ തവണയും ഒരു ധൂമകേതു സൂര്യനോട് അടുത്ത് കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവചനാതീതമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. C/2022 E3 (ZTF) ധൂമകേതു 50,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവസാനമായി കണ്ടത്, ഭാവിയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇത് വീണ്ടും ദൃശ്യമാകണമെന്നില്ല.