ഹൈദരാബാദ്: ജില്ലാ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ (ഡി.സി.ആർ.ബി.) ഡാറ്റാ ശേഖരണത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡി പോലെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ (ഡി.ജി.പി) അഞ്ജനി കുമാർ മുൻകൈയെടുത്തു.

ഓരോ ജില്ലയിലെയും കമ്മീഷണറേറ്റിലെയും ഡിസിആർബി കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും വേണം. ഡി‌സി‌ആർ‌ബികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് വെർട്ടിക്കൽ നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് തെലങ്കാന പോലീസ് ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ ഡിസിആർബി ഇൻസ്‌പെക്ടർമാർക്കുമായി മാർച്ച് ആദ്യവാരം ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ശിൽപശാല സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന് സംസ്ഥാന ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നും അഞ്ജനി കുമാർ പറഞ്ഞു. സൗകര്യങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം, പരിശീലനം ലഭിക്കാത്ത ജീവനക്കാരുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളാൽ വലയുകയാണ് ജില്ലാ ഓഫീസ്.

നവീകരിച്ച സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ദിവസേന, ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ, രണ്ടാഴ്ചയിലൊരിക്കൽ, പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസിക, അർദ്ധവാർഷിക, വാർഷിക റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫൈൻ ട്യൂണിംഗ് ചെയ്യുമെന്ന് ഡിജിപി അറിയിച്ചു. ഈ മേഖലയിലെ അന്വേഷകരെയും ക്രമസമാധാനപാലകരെയും എല്ലാ വിധത്തിലും സഹായിക്കാനും അവർക്ക് കഴിയുന്നത് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.