വർഷങ്ങളായി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ച ഐജിഎസ്ടി ക്ലെയിമുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി കൃത്യസമയത്ത് കേരളം നൽകിയതായി എജി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളും പരസ്യപ്പെടുത്തണമെന്ന് എൻകെ പ്രേമചന്ദ്രൻ എംപി സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രി കെഎൻ ബാലഗോപാലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്‌സഭയിൽ ജിഎസ്‌ടി നഷ്ടപരിഹാര കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച്‌ പ്രേമചന്ദ്രൻ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചുവെന്ന തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തി തനിക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്താനാണ് ബാലഗോപാൽ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് പ്രേമചന്ദ്രൻ ചൊവ്വാഴ്ച പറഞ്ഞു. ജിഎസ്ടി നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും തമ്മിൽ തർക്കമില്ലെന്ന സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രിയുടെ […]