തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭക്ഷണശാലകളിൽ ലഭിക്കുന്ന ആഹാരം മോശമാണെങ്കിൽ അപ്പോൾത്തന്നെ അക്കാര്യം അറിയിക്കുന്നതിനുള്ള പോർട്ടൽ താമസിയാതെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെന്ന് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ഭക്ഷണത്തിന്റെ വിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സഹിതം പരാതിപ്പെടാം. ഇതിനായി, ഭക്ഷണത്തിന്റെ നിലവാരം റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ‘ഹൈജീൻ റേറ്റിങ്’ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പും ഉടൻതന്നെ നിലവിൽ വരും. സംസ്ഥാനത്തെ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണ ഇടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആപ്പിലുണ്ടാകും. മോശം ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണശാലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർമാർ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകി ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യിക്കും.