ലൈഫ് മിഷൻ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. മൂന്ന് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടിയാണ് ലൈഫ് മിഷൻ.