2022 നവംബറിന് ശേഷം ആദ്യമായി പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയ യുഎസ് ഓപ്പൺ ചാമ്പ്യൻ കാർലോസ് അൽകാരാസ്, എടിപി ചാർട്ടുകളിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ റാങ്കിംഗ് നൊവാക് ജോക്കോവിച്ചിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി പറഞ്ഞു. കാർലോസ് അൽകാരാസ് യുഎസ് ഓപ്പൺ നേടി പുരുഷ സിംഗിൾസ് റാങ്കിങ്ങിൽ ലോക ഒന്നാം നമ്പർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് പരുക്ക്. പരിക്കിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മോചിതനാകാത്തതിനാൽ ജനുവരിയിൽ നടന്ന ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഓപ്പൺ അൽകാരസിന് നഷ്ടമായി. എന്നിരുന്നാലും, യുവതാരം ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്, ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന […]