വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം

പാർലമെന്റിലും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സംവരണം നൽകുന്നതിനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം നൽകിയതായി പാർലമെന്റിന്റെ പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ ചരിത്രപരമായ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.പുതിയ ബിൽ 2010ലെ ബില്ലിന് സമാനമാകില്ലെന്നും ലോക്‌സഭയ്ക്കും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികൾക്കും അപ്പുറത്തേക്ക് സംവരണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വിപുലീകരിക്കുമെന്നും ചില ബിജെപി ഭാരവാഹികൾ അവകാശപ്പെട്ടു. 2010ലെ ബില്ലിൽ പല പ്രാദേശിക പാർട്ടികളുടെയും പ്രധാന ആവശ്യമായ ക്വാട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ ക്വോട്ട എന്ന വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.1996 മുതൽ സ്ത്രീകൾക്ക് …

വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം Read More »