പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പുതിയ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വെളിപ്പെടുത്തി

ന്യൂഡൽഹി: പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ സംവിധാൻ സദൻ (ഭരണഘടനാ ഭവനം) എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നുള്ള അവസാന പ്രസംഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രഖ്യാപിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ എംപിമാരെയും കാൽനടയായി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, അത് ഇനി മുതൽ ഔദ്യോഗിക ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റായിരിക്കും. “ഇന്ന്, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവധിയെടുത്ത് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇന്ന് ഗണേശ ചതുര്ഥി ആയതിനാൽ ഇത് ശുഭകരമാണ്,” പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു, ഇരുസഭകളിലെയും പ്രസംഗകർക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞ് …

പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പുതിയ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി വെളിപ്പെടുത്തി Read More »