മേയറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ ഒരു മാസത്തിനിടെ മൂന്നാം തവണയും സഭ നിർത്തിവച്ചു. 2022ലെ ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച ആം ആദ്മി പാർട്ടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുനിസിപ്പൽ ഹൗസിന്റെ ആദ്യ രണ്ട് സെഷനുകൾ – ജനുവരി 6 നും ജനുവരി 24 നും നടന്ന – ബി.ജെ.പിയിലെയും എ.എ.പിയിലെയും അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബഹളത്തെയും വാക്കേറ്റത്തെയും തുടർന്ന് മേയറെ തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ പ്രിസൈഡിംഗ് ഓഫീസർ മാറ്റിവച്ചു. ഡൽഹി മേയർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ: > നോമിനേറ്റഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് […]