മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ (സിഎംഡിആർഎഫ്) നിന്നുള്ള ധനസഹായം അർഹതയില്ലാത്തവരുടെ കൈകളിലെത്താതിരിക്കാൻ സർക്കാർ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.
ബുധനാഴ്ച വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) നടത്തിയ റെയ്ഡുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിഎംഡിആർഎഫിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ഡോക്ടർമാരും അപേക്ഷകരും ഏജന്റുമാരും തമ്മിലുള്ള അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് കണ്ടെത്തിയ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിജയന്റെ പ്രസ്താവന. സിഎംഡിആർഎഫ് അനുമതിയിൽ തെറ്റായ നടപടികളൊന്നും അനുവദിക്കാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഉറച്ച് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനാലാണ് വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് വിഎസിബിക്ക് ചുമതല നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തട്ടിപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വിഎസിബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അർഹതയില്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാതികൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സിഎംഡിആർഎഫ്, അവരുടെ വൈദ്യചികിത്സയ്ക്ക് പണം ആവശ്യമുള്ള പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ ഇരകളെ സഹായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. ഈ തട്ടിപ്പിൽ ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമെതിരെ സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിഎംഡിആർഎഫ് എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ, ഇത്തരം അസുഖങ്ങളില്ലാത്ത നിരവധി വ്യക്തികൾക്ക് ഒരേ ഡോക്ടർ നിരവധി മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകിയതായി വിജിലൻസ് സംഘം കണ്ടെത്തി. ഈ ആളുകൾ പിന്നീട് CMDRF-ൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം തേടാൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. അത്തരം വ്യക്തികൾ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറുകൾ അപേക്ഷാ ഫോമുകളിൽ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പറുകളായി ഉപയോഗിച്ച ഏജന്റുമാർ മുഖേന അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് അപേക്ഷകന് ലഭിച്ച സാമ്പത്തിക സഹായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വിഹിതം അവർ അവകാശപ്പെട്ടു.