നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി കം എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് – പോസ്റ്റ് ഗ്രാജ്വേറ്റ് (നീറ്റ് പിജി) ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മെഡിക്കൽ പരീക്ഷ മാറ്റിവയ്ക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സുപ്രീം കോടതി നാളെ (ഫെബ്രുവരി 24) കേസ് പരിഗണിക്കും.

ഹിയറിങ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ,യോഗ്യത നീട്ടുന്നത് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷ മാറ്റിവച്ചതിന് പ്രതിഷേധം വരെ, ഈ വർഷത്തെ NEET PG 2023 പരീക്ഷയെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംഭവിച്ചു.