ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എൽഐസി) മാർച്ച് 4-ന് അപ്രന്റീസ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫീസേഴ്‌സ് (എഡിഒ) പരീക്ഷയുടെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പുറത്തിറക്കും. എഡിഒ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്- licindia.in-ൽ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. എൽഐസി എഡിഒ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ മാർച്ച് 12ന് നടക്കും. എഡിഒ പ്രിലിമിനറി ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കണം- licindia.in. ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകുക- റോൾ നമ്പർ, ജനനത്തീയതി. LIC ADO ഹാൾ ടിക്കറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ റഫറൻസിനായി പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കുക. എൽഐസി എഡിഒ പ്രിലിമിനറിയിൽ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളുണ്ടാകും- റീസണിംഗ് എബിലിറ്റി, ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്നിവയിൽ 100 ​​ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രിലിമിനറി പേപ്പറിൽ MCQ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കും. പരീക്ഷയുടെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലുമായിരിക്കും. ആകെ 9394 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് എഡിഒ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. പ്രിലിമിനറിയിൽ യോഗ്യത നേടിയവർ മെയിൻ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയ്ക്ക് ഹാജരാകണം.