ഡൽഹിയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിൽ ജോലി നേടാനുള്ള മികച്ച അവസരം. പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് AIIMS അപേക്ഷകൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് AIIMS ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് ataiims.edu സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 9 ആണ്. ഇതുകൂടാതെ, ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഔദ്യോഗിക ലിങ്കിൽ aiims.edu ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ, AIIMS റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2023 വിജ്ഞാപനം PDF എന്ന ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് കാണാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സർക്കാർ ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, അവസാന തീയതിക്ക് മുമ്പ് ഈ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റിന് അപേക്ഷിക്കുക.