മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ഡെന്റൽ ഓഫീസർ, ഡിഇഒ, ലബോറട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് തുടങ്ങി വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 92 ഒഴിവുകളിലേക്ക് എക്‌സ്-സർവീസ്‌മെൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ഹെൽത്ത് സ്‌കീം (ഇസിഎച്ച്എസ്) റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 2023 മാർച്ച് 9-ന് മുമ്പ് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഓഫ്‌ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഈ തസ്തികകളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എട്ടാം ക്ലാസ്/ഡിപ്ലോമ/ബിഎസ്‌സി/ബിഫാം/ഡിഎംഎൽടി/എംഡി/എംഎസ്/ബിഡിഎസ് (കൺസെൺഡ് സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി) എന്നിവ നേടിയിരിക്കണം. ഈ ഒഴിവുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ECHS ന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് echs.gov.in/ സന്ദർശിച്ച് അപേക്ഷിക്കാം.