ന്യൂഡൽഹി ∙ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ രാജ്യത്തിനേൽപിച്ച ആഘാതം കോൺഗ്രസിന്റെ പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രമേയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആലോചന. പി.ചിദംബരത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രമേയ രൂപീകരണ സമിതി യോഗം ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു.

സാമ്പത്തിക നയങ്ങളുടെ പേരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചാൽ മാത്രം പോരെന്നും കോൺഗ്രസ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ബദൽനയം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു. പൊതുമേഖലയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയും സ്വകാര്യ മേഖലയെ കൈവിടാതെയുമുള്ള വികസനം പാർട്ടിയുടെ നയമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടും. വിമാനത്താവളങ്ങൾ, തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം കേന്ദ്രം അദാനിക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്ന സന്ദേശമാവും ഇതിലൂടെ നൽകുക.