ട്രാവല്‍, ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ടേഷന്‍ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ ദാതാവായ ഐബിഎസ്., അക്സെന്‍ചര്‍ ഫ്രെയ്റ്റ് ആന്‍ഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് സോഫ്റ്റ് വെയറിനെ (എഎഫ്‌എല്‍എസ്) ഏറ്റെടുക്കുന്നു.ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നടപടികളും ഐബിഎസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കി. വ്യോമമേഖലയ്ക്കൊപ്പം സമുദ്ര മാര്‍ഗത്തിലൂടെയുമുള്ള ചരക്കുഗതാഗതത്തിന് അതിനൂതന ഡിജിറ്റല്‍വല്‍കരണത്തിലൂടെ സാങ്കേതികവിദ്യ നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് എഎഫ്‌എല്‍എസ്.പുത്തന്‍ തലമുറ സംവിധാനങ്ങളുപയോഗിച്ചുള്ള സമുദ്ര ചരക്കുഗതാഗതത്തില്‍ ഏറെ പ്രവര്‍ത്തന എഎഫ്‌എല്‍എസിനുണ്ട്. വിവരശേഖരമുപയോഗിച്ച്‌ വാണിജ്യപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ സുപ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് കപ്പലുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഈ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എഎഫ്‌എല്‍എസ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലൂടെ സമുദ്ര ഗതാഗത മാനേജ്മെന്‍റില്‍ മേല്‍ക്കൈ നേടാന്‍ ഐബിഎസിനാകും.

സമുദ്രമാര്‍ഗമുള്ള വിതരണശൃംഖലയിലെ ഡിജിറ്റല്‍വല്‍കരണത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ബിസിനസ് മേഖലയിലേക്കുള്ള വികസനം ഐബിഎസിന് പുത്തന്‍ അവസരങ്ങളാണ് നല്‍കുക. മികച്ച വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മനുഷ്യശേഷി നേടിയെടുത്ത് ഗതാഗതത്തിലും വിതരണശൃംഖല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ആധുനികവല്‍കരണം സാധ്യമാക്കാനും അതിലൂടെ ഈ വ്യവസായത്തില്‍ മൂല്യവല്‍കരണം നടത്താനും കഴിയും.