കിയ ഇന്ത്യ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നു, മെട്രോ ഇതര ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പുതിയ ട്രിമ്മുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു

കിയ ഇന്ത്യ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നു, മെട്രോ ഇതര ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പുതിയ ട്രിമ്മുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ സെൽറ്റോസ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉയർന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ കിയ ഇന്ത്യ ഒക്‌ടോബർ മുതൽ 4,000-5,000 യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദന ശേഷി വർധിപ്പിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് ചെയ്ത് 63 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 50,000 യൂണിറ്റുകളുടെ ഓർഡറുകൾ കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചു. ഹർദീപ് സിംഗ് ബ്രാർ, കിയ ഇന്ത്യയുടെ നാഷണൽ സെയിൽസ് ഹെഡ്. ETAuto-യോട് പറഞ്ഞു, “പുതിയ സെൽറ്റോസ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് …

കിയ ഇന്ത്യ ഉൽപ്പാദനം വർധിപ്പിക്കുന്നു, മെട്രോ ഇതര ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് പുതിയ ട്രിമ്മുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു Read More »