ത്രിപുര ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജ്യുക്കേഷൻ (ടിബിഎസ്ഇ) 10, 12 ക്ലാസുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഇന്ന് മുതൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾ ഫെബ്രുവരി 24 വരെ നൽകും, അവ ടിബിഎസ്ഇ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൂപ്പർവൈസർ കൈപ്പറ്റണം.

രാവിലെ 11 മുതൽ വൈകിട്ട് 4 വരെ ടിബിഎസ്ഇ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ നൽകും.

പത്താം ക്ലാസിലെ ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 16 മുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറുമായി ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ 18 ന് ഒരു ഓപ്ഷണൽ വിഷയത്തോടെ അവസാനിക്കും. 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 15-ന് ഇംഗ്ലീഷ് പേപ്പറുമായി ആരംഭിച്ച് ഏപ്രിൽ 19-ന് വൊക്കേഷണൽ വിഷയ പേപ്പറോടെ അവസാനിക്കും. എല്ലാ പരീക്ഷകളും 12 മണിക്ക് ആരംഭിക്കും, മിക്കതും 3:15 ന് അവസാനിക്കും, ചിലത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അവസാനിക്കും.