സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്‌സ് CRPF ASI & HC അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2022 ഇന്ന്, ഫെബ്രുവരി 15, 2023 പുറത്തിറക്കും. അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ (സ്റ്റെനോ), ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ (മിനിസ്റ്റീരിയൽ) തസ്തികകളുടെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ crpf.gov.in അല്ലെങ്കിൽ crpfindia.com-ൽ നിന്ന് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് പരിശോധിക്കാനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും.

കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്‌ഠിത പരീക്ഷ 2023 ഫെബ്രുവരി 22 മുതൽ 28 വരെ നടക്കും. പേപ്പറിൽ 100 ഒബ്‌ജക്‌ടീവ് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം 1.5 മണിക്കൂറും ആയിരിക്കും. മുഴുവൻ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പ്രക്രിയയും കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ടെസ്റ്റ്, സ്കിൽ ടെസ്റ്റ്, പിഎസ്ടി, ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ, മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്നിവയിലൂടെ നീങ്ങും.

അപേക്ഷകർക്ക് ഹാൾ ടിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലളിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാവുന്നതാണ്. റിലീസ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, അതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്കും ലേഖനത്തിൽ ഇവിടെ നൽകും.

CRPF ASI & HC അഡ്മിറ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം
ഘട്ടം 1: crpf.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ഘട്ടം 2: ഹോംപേജിൽ, ASI & HC ഹാൾ ടിക്കറ്റുകൾക്കായി ലഭ്യമായ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഘട്ടം 3: സ്ഥാനാർത്ഥികൾ അവരുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ നൽകേണ്ട ഒരു പുതിയ വിൻഡോ തുറക്കും.

ഘട്ടം 4: നിങ്ങളുടെ CRPF ASI & HC 2022 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സ്ക്രീനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും.

ഘട്ടം 5: അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

പരീക്ഷാ ദിവസം പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സാധുവായ ഐഡി പ്രൂഫ് സഹിതം എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.

മൊത്തം 1458 എഎസ്ഐ, ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ തസ്തികകളിലേക്കാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, അപേക്ഷകർ സിആർപിഎഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്നത് തുടരാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു