ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി (ജെഎൻയു) 2023-24 അക്കാദമിക് സെഷനിലേക്കുള്ള എംബിഎ പ്രോഗ്രാമിന്റെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു. jnuee.jnu.ac.in-ൽ CAT 2022 സ്‌കോറിലൂടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 2023 ജെഎൻയു എംബിഎ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2023 മാർച്ച് 15 ആണ്.

ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടത്തുക- CAT 2022 വഴി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റിംഗ്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ/പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ റൗണ്ട്. ജെഎൻയു പ്രവേശനം 2023-ന് അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നതിന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ CAT 2022-ൽ സാധുവായ സ്കോർ നേടിയവരായിരിക്കണം.