ഡോഡോ പക്ഷിയും, വൂളി മാമോത്തും ഉടൻ മടങ്ങിവരില്ല. വംശനാശം സംഭവിച്ച ജീവികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചു, മറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അത്തരം നേട്ടങ്ങൾ സാധ്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ആശയമാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. എന്നാൽ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വൂളി മാമോത്തിനെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള അഭിലാഷ പദ്ധതി കൊളോസൽ ബയോസയൻസസ് ആദ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അതിനു ശേഷം ഡോഡോ പക്ഷിയെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ പക്ഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കമ്പനി ഒരു ഡിവിഷൻ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1681-ൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലെ മൗറീഷ്യസ് ദ്വീപിൽ വച്ച് അവസാനത്തെ ഡോഡോ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. 2021-ൽ ആരംഭിച്ച ഡാളസ് കമ്പനി ചൊവ്വാഴ്ച 150 മില്യൺ ഡോളർ അധികമായി സമാഹരിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നുവരെ, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇന്നൊവേറ്റീവ് ടെക്നോളജി ഫണ്ട്, ബ്രെയർ ക്യാപിറ്റൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന സിഐഎയുടെ വെഞ്ച്വർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ഥാപനമായ ഇൻ-ക്യു-ടെൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് 225 മില്യൺ ഡോളർ സമാഹരിച്ചു.